ปลุกโลกที่เคยหลับให้กลับมาตื่นที่ขอนแก่น "Khon Kaen Rock Party Countdown 2015" ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2557 ณ เวทีประตูเมือง ถนนศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น  ฉลองต้อนรับปีใหม่กับ 3 กลุ่มศิลปินร็อกชั้นนำ "ค็อกเทล" (Cocktail) "โมเดิร์นด็อก" (Moderndog) และ "บิ๊กแอส" (Big Ass) ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

แลก Links กับขอนแก่นอินโฟ
Copy Code
เมื่อท่านติดโฆษณาแล้วแจ้งมาที่ 

ขอบคุณครับ